Brno, -a s. (6. j. -ě) největší (za bývalého zemského zřízení hlavní) město na Moravě; v ob. ust. spoj. jako B. o něčem velikém: lež jako B.; šibenice jako B. (Olb.) jistá; šlus na B. konec; Brňan, -a (1. mn. -é) (ob. Brňák, -a) m. (Brňanka, ob. Brňačka, -y ž.): brněnský příd.: b-é sady; b-á krajina; B. kraj (správní území)