Diana [dy-], -y ž. (v římské mytol.) bohyně měsíce a lovu; příd. přivl. Dianin