Elsa [-za], -y ž. (z něm.) osobní jm. ženské, Alžběta