Francouz, -e m. (Francouzka, -y ž.) příslušník národa obývajícího Francii; francouzský v. t.