Guatemala [gva-], -y ž. jeden ze států Střední Ameriky; Guatemalec, -lce m., guatemalský příd.