Hamburk, -u, -a m. (6. j. -u) severoněmecké město a přístav při ústí Labe; Hamburčan, -a m. (1. mn. -é) (Hamburčanka, -y ž.); hamburský příd.: h. přístav; h-ští lodaři