Hebridy, -id ž. mn. skupina ostrovů na severozápad od Skotska; hebridský příd.: h-dští rybáři