Malta, -y ž. ostrov v Středozemním moři na jih od Sicílie; maltský příd.: m. přístav