Maroko, -a s. stát v severozápadní části Afriky; Maročan, -a (1. mn. -é) (expr. a zast. Marokán, -a, Marokánec, -nce) m. (Maročanka, expr. a zast. Marokánka, -y ž.); marocký (†marokánský, Havl., Ner. aj.) příd.: m-čtí sultáni; M-é království; maroko, -a s. text. jednobarevná hedvábná látka zdobená žíháním, určená zvl. ke knihařským pracím