Mars, -rta m. (v řím. mytol.) bůh války: vzývat před bitvou Marta; Martovo pole v Římě, v Paříži; přen. kniž. zkušený vojevůdce, voják: starý M. (Mach.); Mars, -su, řidč. -rta m. (6. j. -u) jedna z oběžnic sluneční soustavy (čtvrtá co do vzdálenosti od Slunce); marsovský, martovský (*martský) příd.: m-é kanály; martovské paprsky (Šal.); martská matematika (Lid. nov.)