Mongol, -a m. (1. mn. -ové) 1. příslušník tzv. žluté rasy 2. příslušník národa obývajícího Mongolsko a přilehlou oblast v severní Číně 3. příslušník některého z rozmanitých kmenů a národností v střední, severní, východní a jihovýchodní Asii; Mongolsko, -a s. 1. stát v nitru Asie, při severních hranicích Číny 2. Vnitřní M. autonomní oblast v severovýchodní Číně; mongolský příd.: m-á rasa; m. typ mongoloidní; – M-á lidová republika; – m-é kmeny, jazyky; zeměd. m. kůň plemeno malých stepních koní; zool. bažant m.; přísl. mongolsky