Moskva, -y ž. hl. město SSSR; Moskvan, -a m. (1. mn. -é) (Moskvanka, -y ž.); moskevský příd.: m. Kreml; M-á oblast; m. rozhlas; m-á emigrace skupina čs. politiků, kteří se uchýlili za nacistické okupace do Sovětského svazu; hist. M-á Rus ruský stát od poloviny 15. do poloviny 17. stol., jehož střediskem byla Moskva