Oceánie [-ny-], -e ž. jižní část Tichého oceánu s četnými ostrovy náležícími k australskému kontinentu; oceánický příd.: o-é kultury