Ostrava, -y ž. město na Moravě: Moravská, Slezská O. části Ostravy; ostravský příd.: o-ští havíři; ostravsko-karvinské (-karvínské) doly; Ostravsko-karvinská (-karvínská) pánev; Ostravsko, -a s. ostravský kraj