Petr, -a m. (Petra, -y ž.) 1. osobní jm.; círk. jm. jednoho z apoštolů, původem rybáře, stanoveného (podle bible) za hlavu církve: P. Vok; – círk. církev Petrova římská, katolická; Petrův náměstek, nástupce papež; Petrův stolec (M. Krat.); Petrova stolice (Tyl) papežský trůn; Petrův zdar (rybářský pozdrav); ob. zapřít někoho jako P. (Krista) zbaběle; ať je to P. nebo Pavel kdokoli; P. jako Pavel jeden jako druhý; P. na Pavla a Pavel na Havla (Čel.) každý svaluje vinu na někoho jiného; chodit od Petra k Pavlu hledat pomoc u mnoha osob (zprav. marně) 2. černý P. karetní hra; jedna z esových karet této hry: hrát černého Petra; – vytáhnout černého Petra; expr. zdrob. Petřík, -a, Petříček, -čka m.; v. též Petronela, Petruše