Pluto [plútó], -a, Plutón, -a m. (z řec.) 1. (v řím. mytol.) bůh podsvětí 2. jen Pluto hvězd. nejvzdálenější planeta sluneční soustavy; pluton, -u m. (6. j. -u) (z řec.) geol. hlubinné těleso vyvřelé, plutonický [-ny-] příd.: p-é horniny hlubinné