Rakousko, -a s. 1. stát ve střední Evropě sousedící s ČSSR, Maďarskem, Jugoslávií, Itálií, Švýcarskem a NSR 2. hist. (ve středověku) území na středním Dunaji (Horní, Dolní Rakousy), dočasně též součást čes. státu 3. hist. (do r. 1918) stát zahrnující kromě zemí alpských též země české, Halič, Přímoří a země uherské; (od r. 1867) Rakousko-Uhersko: za (starého) R-a před r. 1918, před vznikem ČSR; Rakušan, Rakušák (Rakušanka, Rakušačka) v. t.; rakouský příd.: r-ští občané; R-á republika; r. spolkový kancléř; r-á němčina kt. se mluví v Rakousku; r-ští Slované žijící v Rakousku(-Uhersku); r-á politika (za Rak.-Uh.) ve prospěch vídeňské (habsburské) vlády, austrofilská; zeměp. R-é Alpy; hist. r-é vévodství, arciknížectví; r. císař; r-é země alpské; (v širším smyslu) předlitavské; zast. dopr. r-á míle poštovní (4000 vídeňských sáhů); bot. len r.; přísl. rakousky