Samoa, -oy ž. (3., 6. -oi) ostrovy v Polynésii; Západní S. Plavecké ostrovy; samojský příd.