Semita, -y m. (1. mn. -é) (Semitka, -y ž.) 1. příslušník národnostní a jazykové skupiny v Přední Asii, dnes i v severní Africe, k níž náleží např. Arabové, Židé, Asyřané aj. 2. Žid; s. (v nábož. smyslu) žid; semitský (†semitický [-ty-] Havl.) příd.: s-é jazyky; – s. typ, profil židovský