Tanzanie [-ny-], -e ž. stát ve východní Africe (vzniklý spojením Tanganiky a Zanzibaru); tanzanský příd.