Turkmen (†Turkman Pal. aj., †Turkoman Čech aj.), -a m. (Turkmenka, -y ž.) příslušník národa obývajícího Turkménii; Turkménie [-ny-], -e ž., Turkmenistán, -u m. (6. j. -u, -ě) země při jihovýchodním pobřeží Kaspického moře; Turkmenská SSR; turkmenský (†turkmanský Ner. aj., †turkomanský Lum.) příd.: T-á SSR Turkmenistán; Hlavní t. kanál; t-é koberce