Ukrajina, -y ž. 1. jedna ze sovětských republik po obou stranách středního a dolního Dněpru: hist. pravobřežní, levobřežní U. 2. Zakarpatská U. jihozápadní součást USSR; Ukrajinec, -nce m. (Ukrajinka v. t.) příslušník východoslovanského národa obývajícího Ukrajinu; ukrajinský příd.: u. národ; u. jazyk; u-é dumky; U-á sovětská socialistická republika (zkr. USSR); přísl. ukrajinsky: mluvit u.; podst. *ukrajinskost, -i ž. ukrajinský ráz, ukrajinství (Naše d.)