Uzbek, -a m. (mn. 1. -kové, -ci, 6. -cích) příslušník turkotatarského národa obývajícího Uzbekistán; Uzbekistán, -u m. (6. j. -u, -ě) země v jihozápadní asijské části SSSR; Uzbecká SSR; uzbecký příd.: u. jazyk; U-á sovětská socialistická republika; přísl. uzbecky