administrativa [-ny-tý-], -y ž. (z lat. zákl.) řízení, vedení, vyřizování veřejných, zvl. státních záležitostí; orgány touto činností pověřené: státní a.; vojenská a.; být zaměstnán v a-ě; převést pracovníky z a-y do výroby; administrativní [-ty- i -tý-] příd. správní: a. úřad, úředník; a. práce; a. vyřízení, přen. hanl. byrokratické; a. opatření; přísl. administrativně