afektivní [-ty- i -tý-] (†afektivný) příd. (z lat.) citový: a. záchvat; a. paměť, povaha; a. zabarvení významu; přísl. afektivně; podst. afektivnost, -i ž.