afix, -xu m. (6. j. -u) (z lat.) jaz. společné označení pro předpony (prefixy) a přípony (sufixy); předpona (i) přípona