agent, -a m. (agentka, -y ž.) (z lat.) 1. jednatel, obchodní cestující, zástupce: a. pojišťovny; a. státních drah jednatel (dopr.); žert. chodit jako a. stále něco doporučovat, nabízet 2. náhončí: a-i buržoazie; a. provokatér podplacený podněcovatel a udavač, najatý štváč 3. tajný policista; špión: policejní a.; a. výzvědné služby; a. gestapa; nepřátelský a.; expr. zdrob. *agentík, -a, *agentíček, -čka m.; agentský příd.: a-á horlivost; a-á služba