akt, -u m. (6. j. -u, -ě) (z lat.) 1. jednání, výkon, čin: vykonání úředního aktu; a. spravedlnosti učinění zadost; pohlavní a. soulož 2. (mn. též akta v. t.) úřední spis: vyžádat si příslušný a.; rozhodovat bez aktů 3. jednání (divadelní hry), dějství: drama o čtyřech aktech; konec aktu 4. výtv. umělecké dílo zobrazující nahý model; nahý model: a. dívky; pozvat si do ateliéru a.; výstava aktů; stát aktem (slang. stát a.) jako nahý model; expr. zdrob. aktík, -u (6. mn. -cích), aktíček, -čku (6. mn. -čcích) m.