aktivní [-ty- i -tý-] příd. (z lat.) činný (op. pasívní): a. pomoc, účast na něčem; a. pracovník, sportovec; účastnit se a-ho boje proti nemocem; být velmi a. ve své politické funkci; a. proces tuberkulózní živý; a. reakce organismu; a. znalost cizího jazyka schopnost vyjadřovat se v cizím jazyce; být v a. službě; a. politika, přen. hanl. aktivistická; chem. a. uhlí práškovitá n. zrnitá látka, kt. obsahuje převážně uhlík a slouží k čištění, odbarvování n. čeření; práv. a. volební právo právo volit; peněž., úč. a. saldo zůstatek k dobru; jaz. a. sloveso v činném rodě; přísl. aktivně: a. zasáhnout; podst. aktivnost, -i ž.