akvárium, -ia s. (z lat.) umělá vodní nádržka s průhlednými stěnami k pěstování vodních živočichů a rostlin: sladkovodní, mořské a.; krmit rybky v a-u; akváriový, akvarijní příd.: a. stolek, písek; a-ní rybka; a-ové světlo