anténa, -y ž. (z lat.) 1. elektrický vodič n. soustava vodičů pro příjem n. vysílání rádiových vln: pokojová a.; směrová a. 2. zool. tykadlo členovců: anténní, anténový příd. k 1: a. izolátor; a. věž; a. kapacita; a. vypínač, přepínač; a-ový stožár, drát; a-ový proud