antikomunismus [-nyz-] (dř. též -ism), -mu m. odpor, nepřátelství ke komunismu, boj proti němu; antikomunista, -y m. (1. mn. -é) odpůrce, nepřítel komunismu, bojovník proti němu; antikomunistický [-tyc-] příd.: a-á propaganda; a-é tažení