aorist, -u m. (6. j. -u) (z řec.) jaz. jednoduchý slovesný tvar vyjadřující děj minulý: řecké a-y; a. silný; zánik a-u; aoristový příd.: a. tvar