apokopa, -y ž. (z řec.) jaz. zánik n. nevyslovení, vypuštění hlásky na konci slova