argumentovati ned. (z lat.) uvádět důvody, důkazy; odůvodňovat, dokazovat: a. věcně; a. vymyšleným tvrzením; a. starověkým filosofem