armáda, -y ž. (ze špan.) 1. vojenské složky ozbrojených sil státu; branná moc, vojsko: československá a.; Československá lidová a.; Sovětská (dř. Rudá) a.; lidová osvobozenecká a.; vrchní velitel naší a-y; generál a-y; sloužit v a-ě; budovat a-u; Velká a. (Napoleonova); přen. proletářská a. proletariát; modrá a. železničáři: a. bojovníků za mír; A. spásy reakční náboženská filantropická společnost s vnějšími znaky vojenské organizace; odejít k velké a-ě mezi mrtvé, zemřít 2. voj. operační seskupení vyšších jednotek různých druhů vojsk a služeb (sborů, divizí, brigád): 1. (první) a. 3. expr. (velké) množství, zástup: a. nezaměstnaných, otroků; a. úředníků; a. pracujících; a. vozidel, traktorů; zdrob. k 1 armádička, -y ž.; armádní příd. k 1, 2: a. rozkaz; a. pistole; a. spartakiáda; A. umělecký soubor Víta Nejedlého; a. generál (dř.) generál armády; a. velitel armády ve význ. 2