asteroid [-o-i-], -u m., asteroida, -y ž. (z řec.) hvězd. a-y drobné oběžnice, jejichž dráhy leží mezi Martem a Jupiterem; planetoidy