astro- (z řec.) první část složených slov spojující část druhou s významem řec. slova astron hvězda jako s jejím předmětem (astronomie nauka o hvězdách, astrofotografie fotografování hvězd)