astronom, -a m. (1. mn. -ové) (astronomka, -y ž.) hvězdář; astronomie, -e ž. hvězdářství; astronomický příd.: a-é pozorování; a-é výpočty; a. dalekohled; a. snímek; a-é jaro; a-á soustava; a-é číslo, přen. neobyčejně vysoké; a. zisk; fyz. a-á délka; a-á šířka; hvězd. a-á jednotka střední vzdálenost Země od Slunce; přísl. astronomicky: a. určovat čas