atletika [-ty-], -y ž. (z řec.) jeden ze sportů; sport. lehká a. souhrnné pojmenování pro běhy, skoky, vrhy; těžká a. souhrnné pojmenování pro zápas a vzpírání