automobil, -u m. (6. j. -u, -e) (z řec. + lat. zákl.) silniční motorové vozidlo s tepelným motorem, dvoustopé, nejméně čtyřkolové; auto: nákladní, osobní, závodní a.; jezdit v a-u, a-em; řidič a-u: továrna na a-y; automobilisace [-za-], automobilizace, -e ž. zavádění automobilové dopravy; automobilismus [-iz-] (dř. též -ism), -mu m. automobilový průmysl, automobilová doprava, automobilový sport; automobilista, -y m. (1. mn. -é) (automobilistka, -y ž.) řidič automobilu, pěstitel automobilového sportu; automobilistika [-ty-], -y ž. automobilismus; automobilka, -y ž. (2. mn. -lek) ob. továrna na automobily: pracuje v mladoboleslavské a-ce; automobilový, řidč. automobilní příd. k automobil: a. motor; a-á houkačka; a-á doprava; a. průmysl; a-á nehoda; voj. a-ní vojsko