bajonet, -u m. (6. j. -u, -ě) (z fr.) bodák, bodlo: nasadit na pušku b.; píchat do stohu b-em; přen. opírat se o b-y o vojsko; zdrob. bajonetek, -tku m. (6. mn. -tcích)