bakterie, baktérie, -e ž. (*bakterium, -ia s.) (z řec. zákl.) 1. organismus viditelný jen drobnohledem, způsobující někdy i nakažlivé onemocnění; bacil: přenášet b.; přen. b. fašismu zárodky 2. biol. organismus viditelný jen drobnohledem, příbuzný houbám: půdní b. 3. biol. tyčinkovitý drobnohledný organismus nevytvářející spory; bakteriový, baktériový příd.: pěstování b-ch kultur; bakteriální, bakterielní, bakterilní v. t.