banka, -y ž. (z it.) 1. (†bank, -u m.) druh peněžního ústavu: Investiční b.; Státní b. československá 2. krevní b. oddělení (nemocnice ap.), kde se odbírá a uskladňuje krev k transfúzím