bas, -u m. (6. j. -u, -e) (z it.) hud. 1. hluboký mužský hlas; hluboký tón hudebního nástroje: zpívat basem; první, druhý b.; b. buffo; zpěv příliš silný v basech; – hluboký b. cella; přen. basy houkajících děl 2. druh hudebních nástrojů s hlubokým tónem: plechový b. 3. klapka hudebních nástrojů umožňující vyluzování hlubokých tónů: úhoz do basů na klávesnici 4. spodní hlas ve čtyřhlasu, harmonický základ hudební skladby: generální b.; bas, -a m. hud. slang. zpěvák s basovým hlasem, basista