basa, -y ž. (z it.) 1. největší ze smyčcových nástrojů, hlubokého tónu; kontrabas (hud.): sólo pro basu; bručet jako stará b.; chrápal, jako by hrál na basu; b. tvrdí muziku; ob. držet basu s někým být s ním solidární; odcházet s basou, vynášet n. mýt basu odcházet poslední z taneční zábavy 2. ob. expr. vězení: zavřít do basy; sedět, bručet v base 3. ob. zařízení na přenášení lahví n. pokrmů: b. s pivními lahvemi 4. hanl. tlustá žena; expr. zdrob. k 1 basička, -y ž.