base [báze], báze (†basis [bazis]), -e ž. (z řec.) 1. základ, základna; podklad: b. průmyslu; surovinová, materiální, existenční b.; politická, ideová, sociální, mravní b.; reformy založené na široké bázi; zř. b. stavby základy: ekon. základna (op. nadstavba); med. b. lebeční spodina; lékár. b. léku hlavní účinná součást; bot. spodní část rostliny n. rostlinného orgánu: b. kmene, listu; jaz. dvouslabičná, jednoslabičná b. kořen 2. opěrné východisko výzkumné n. turistické výpravy; základna; voj. vojenská základna 3. chem. zásada, alkálie; basový [-bázo-], bázový příd.