baud [bó-], -u [-du] m. (6. j. -u) jednotka telegrafní rychlosti (nazv. podle fr. telegrafisty Baudota)