biolog, -a m. (mn. 1. -ové, 6. -zích) (bioložka, -y ž.) odborník v biologii; biologie, -e ž. věda o životních dějích a o životě organismů vůbec; biologický příd.: b. zákon, pokus; voj. b-á válka při kt. se užívá zárodků nakažlivých nemocí, toxinů n. jiných látek vyvolávajících epidemie; přísl. biologicky