bit, -u m. (6. j. -u) (zkr. slovo z angl. binary digit) odb. (v teorii informace) jednotka pro měření množství informace